fbpx

Evgeny Tomashevsky vs Teimour Radjabov Grand Prix Baku 2014 Round 8

Evgeny Tomashevsky vs Teimour Radjabov

FIDE Grand Prix Baku (2014) · Gruenfeld Defense: Exchange Variation (D85) · 1/2-1/2