US Chess Championship 2017: Yaroslav Zherebukh vs Hikaru Nakamura Round 10

Caro-Kann Defense: Classical. Flohr Variation