Yaroslav Zherebukh vs Fabiano Caruana Round 7 – 2017 US Chess Championships

Ruy Lopez Breyer Defense