Evgeny Tomashevsky vs Rustam Kasimdzhanov Grand Prix Baku 2014 Round 3

Evgeny Tomashevsky vs Rustam Kasimdzhanov

FIDE Grand Prix Baku (2014) · Grunfeld (D85) · 1/2-1/2