Topalov vs Mamedyarov 2014 Candidates Tournament Round 8

Veselin Topalov vs Shakhriyar Mamedyarov